وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قسمت 15 – 3 "

 

  1. ۱- Cohen ↑

 

  1. ۲- Wills ↑

 

  1. ۳- Champion ↑

 

  1. ۴- Power ↑

 

  1. ۵- Cropley ↑

 

  1. ۱- Jacquet ↑

 

  1. ۲- Surra ↑

 

  1. ۳- Lee ↑

 

  1. ۴- Yae Chung ↑

 

  1. ۵- Park ↑

 

  1. ۶- Hong Chung ↑

 

  1. ۷- Duche ↑

 

  1. ۱- Jacobson ↑

 

  1. ۱- Strauss ↑

 

  1. ۲- Napier ↑

 

  1. ۱- Carr ↑

 

  1. ۱- traditional couples ↑

 

  1. ۲- androgynous couples ↑

 

  1. ۳- avoidant couples ↑

 

  1. ۱- conflictual couples ↑

 

  1. ۲- disengaged couples ↑

 

  1. ۱- Goldenberg ↑

 

  1. ۲- Framo ↑

 

  1. ۱- Anna Freud ↑

 

  1. ۲- Young ↑

 

  1. ۳- Mc Kay ↑

 

  1. ۴- Fanning ↑

 

  1. ۵- Palg ↑

 

  1. ۶- Bowlby ↑

 

  1. ۷- Nichols ↑

 

  1. ۸- Schwartz ↑

 

  1. ۱- Imago therapy ↑

 

  1. ۲- Hendrix ↑

 

  1. ۳- Kohut ↑

 

  1. ۴- Mahler ↑

 

  1. ۵- Fairbairn ↑

 

  1. ۶- Winnicott ↑

 

  1. ۱- Donovan ↑

 

  1. ۲- Millan ↑

 

  1. ۳- Bowen ↑

 

  1. ۱-Barnhil ↑

 

  1. ۱- Fleck ↑

 

  1. ۱- Tseng ↑

 

  1. ۲- Mc Dermott ↑

 

  1. ۳- Mc Master ↑

 

  1. ۴- Epstien ↑

 

  1. ۵- Bishop ↑

 

  1. ۶- Levin ↑

 

  1. ۱-Baldwin ↑

 

  1. ۲- Olson ↑

 

  1. ۳- Satir ↑

 

  1. ۱- Whitaker ↑

 

  1. ۲- Beavers ↑

 

  1. ۱- Carlson ↑

 

  1. ۲- Sperry ↑

 

  1. ۳- Lewis ↑

 

  1. ۱- intimacy ↑

 

  1. ۲- Bagarozzi ↑

 

  1. ۱- independence ↑

 

  1. ۲- Cochrane ↑

 

  1. ۱- Gatchel ↑

 

  1. ۲- Baum ↑

 

  1. ۳- Krantz ↑

 

  1. ۴- verbal and nonverbal communication ↑

 

  1. ۵- Mattson ↑

 

  1. ۶- Hall ↑

 

  1. ۷- National Cancer Institute ↑

 

  1. ۱- process of interaction ↑

 

  1. ۲- really support ↑

 

  1. ۳- Schaefer ↑

 

  1. ۴- Coyne ↑

 

  1. ۵- Lazarus ↑

 

  1. ۶- emotional support ↑

 

  1. ۱- esteem support ↑

 

  1. ۲- network support ↑

 

  1. ۳- information support ↑

 

  1. ۴- tangible support ↑

 

  1. ۱- expressive support ↑

 

  1. ۲- self- steem support ↑

 

  1. ۳- close support ↑

 

  1. ۴- companionship support ↑

 

  1. ۵- instrumental support ↑

 

  1. ۱- Dzurilla ↑

 

  1. ۲- Nezu ↑

 

  1. ۳- Perri ↑

 

  1. ۱- Feldman ↑

 

  1. ۱narrative therapy ↑

 

  1. ۲-Kieren ↑

 

  1. ۳-Maguire ↑

 

  1. ۴-Hurlbut ↑

 

  1. ۱- focus ↑

 

  1. ۲- Kurylo ↑

 

  1. ۳- Elliott ↑

 

  1. ۴- Shewchuk ↑

 

  1. ۱- Chung ↑

 

  1. ۲-Choi ↑

 

  1. ۳- Moscato ↑

 

  1. ۴- Munaf ↑

 

  1. ۵-Siddiqui ↑

 

  1. ۶- Muraru ↑

 

  1. ۷- Turliuc ↑

 

  1. ۸- Herrenkohl ↑

 

  1. ۹- Lee ↑

 

  1. ۱۰-Kos terman ↑

 

  1. ۱۱- Hawkins ↑

 

  1. ۱- Ozmen ↑

 

  1. ۲- Atik ↑

 

  1. ۳-Delsol ↑

 

  1. ۴-Margolin ↑

 

  1. ۵-Larson ↑

 

  1. ۶-Benson ↑

 

  1. ۷-Wilson ↑

 

  1. ۸-Medora ↑

 

  1. ۹-Bakken ↑

 

  1. ۱۰-Roming ↑

 

  1. ۱۱- Procidano ↑

 

  1. ۱۲- Heller ↑

 

  1. ۱- Heo ↑

 

  1. ۲- Lennie ↑

 

  1. ۳- Moser ↑

 

  1. ۴- Kennedy ↑

 

  1. ۵- Brancu ↑

 

  1. ۶- Glozah ↑

 

  1. ۷- Pevalin ↑

 

  1. ۸- Papadopoulos ↑

 

  1. ۹- Konstatinou ↑

 

  1. ۱۰- Montgomery ↑

 

  1. ۱۱- Solomou ↑

 

  1. ۱۲- Cantwell ↑

 

  1. ۱۳- Muldoon ↑

 

  1. ۱۴- Gallagher ↑

 

  1. ۱۵- Benham ↑

 

  1. ۱۶- Arevalo ↑

 

" منابع پایان نامه ها | نظریه های انگیزش پیشرفت – 3 "

 

نظریه های انگیزش پیشرفت

 

نظریه انگیزش پیشرفت یا نیاز به موفقیت

 

یکی دیگر از نظریه های مربوط به انگیزش که در روان شناسی پرورشی جایگاه مهمی دارد نظریه انگیزش پیشرفت یا نیاز به موفقیت است. منظور از انگیزش پیشرفت یا انگیزش موفقیت، میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت‌هایی است که موفقیت در آن‌ ها به کوشش و توانایی‌های فرد بستگی دارد افراد دارای انگیزش پیشرفت سطح بالا برای حل مشکلات و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا هستند حتی پس از آن که در انجام کاری شکست خوردند از آن دست نمی کشند و تا رسیدن به موفقیت به کوشش ادامه می‌دهند دانش‌آموزان دارای انگیزش پیشرفت بالا همواره می خواهند موفق شوند و آن را انتظار می‌کشند و وقتی شکست می خورند کوشش‌های خود را دو برابر می‌کنند و به فعالیت ادامه می‌دهند تا موفق شوند. صاحب نظران انگیزش پیشرفت مک کلند، اتکینسون، کلارک و لِمن هستند آن‌ ها در کتاب معروف خود با عنوان انگیزه پیشرفت نوشتند: بعضی افراد بلند پروازانه تر از دیگرانند و برای کسب موفقیت در زندگی می کوشند. پژوهش‌های انجام شده نشان دادند که افراد دارای انگیزش پیشرفت زیاد در انجام کارها از جمله یادگیری بر افرادی که از این انگیزه بی بهره‌اند پیشی می گیرند در رابطه با این که انگیزش پیشرفت بالا به موفقیت می‌ انجامد یا این که موفقیت موجب بالا رفتن سطح انگیزش می‌شود پژوهش ها نتایج مشخصی به دست نداده‌اند آنچه معلوم شده این است که انگیزش پیشرفت ابتدا تحت تأثیر تجارب فرد در خانواده است اما پس از این که دانش‌آموزان چند سالی را در مدرسه کسب تجربه می‌کنند موفقیت و انگیزش بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. موفقیت، اشتیاق برای موفقیت بیشتر را سبب می‌شود که این به نوبه‌ی خود موفقیت را به دنبال می‌آورد در مقابل دانش‌آموزانی که در نتیجه‌ زحمات خود کسب موفقیت نمی‌کنند انگیزش برای موفقیت در آینده را از دست می‌دهند نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره کنیم این است که کسب موفقیت در تکالیف آسان برای افراد دارای انگیزش پیشرفت لذت بخش نیست بلکه کسب توفیق در تکالیف چالش بر انگیز برای این افراد مهم و افتخار آمیز است همچنین انجام تکالیف بسیار دشوار نیز مورد علاقه‌ افراد دارای انگیزش پیشرفت قرار نمی‌گیرد علتش آن است که انجام تکالیف خیلی ساده افتخاری نصیب فرد نمی‌کند و تکالیف بسیار دشوار معمولاً به شکست منجر می‌شود و این نیز افتخاری نصیب فرد نمی سازد. بنا به نظریه اتکینسون افرادی که دارای انگیزش پیشرفت قوی هستند در تکالیفی که دارای درجه دشواری متوسطی هستند توفیق زیادی به دست می آورند یعنی تکالیفی که این افراد در آن حد اکثر جدیت را نشان دهند تکالیفی هستند که انجام آن‌ ها مستلزم قدری خطر کردن است این ها همان تکالیف چالش بر انگیز هستند. برای یک فرد دارای انگیزش پیشرفت قوی مقدار لذتی که هنگام موفقیت کسب می‌کند به سطح تصوری چالش امور بسته است با افزایش سطح چالش لذت همراه با موفقیت نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر انگیزش پیشرفت اصطلاح انگیزه اجتناب از شکست نیز مطرح می‌شود انگیزه اجتناب از شکست به گرایش فرد برای دوری گزیدن از شرمساری یا تحقیر وابسته به شکست گفته می‌شود. یکی دیگر از تفاوت‌های میان افراد دارای انگیزش پیشرفت و افراد دارای انگیزه اجتناب از شکست، پشتکار و اصرار افراد گروه اول در کسب موفقیت است یعنی این که وقتی افراد دارای انگیزش پیشرفت قوی در رسیدن به هدف‌هایشان شکست می‌خورند با جدیت بیشتری به کار می پردازند در مقابل افراد دارای اجتناب از شکست از کار دست می کشند. پژوهش‌های انجام شده نشان داده‌اند که انگیزه اجتناب از شکست با انگیزه پیشرفت رابطه‌ منفی دارد یعنی این که وقتی یکی از آن‌ ها نیرومند است دیگری ضعیف است (شعاری نژاد، ۱۳۷۸: ۹۶-۹۵).

 

نظریه ی بر انگیختگی رفتار[۱۵۹]

 

سه نظریه رفتاری محتوا گرا به الدرفر، هرزبرگ، موسنر و سیندرمن و مک کلند منتسب است. اثر الدرفر به نام نظریه ERG، تعداد نیازها را از پنج مجموعه به سه مجموعه کاهش می‌دهد: وجود (Existence)- نیازهای جسمانی و امنیت؛ وابستگی (Relatedness) – نیازهای اجتماعی و برخی نیازهای منزلت اجتماعی و رشد (Growth) – برخی نیازهای منزلت اجتماعی و نیازهای خود شکوفایی. الدرفر تأکید می‌کند که بهتر است این طبقه بندی را به صورت یک پیوستار در نظر بگیریم تا یک سلسله مراتب دقیق. او همچنین تأکید می‌کند که تحت شرایط خاصی یک نیاز عالی تر مانند عزت نفس یا منزلت اجتماعی ممکن است بر یک نیاز پست تر مانند سلامتی یا امنیت پیشی بگیرد.

 

تأثیر عمده هرزبرگ حد فاصلی بود که او بین اثرات رفتاری عواملی مانند بر انگیزاننده ها و عوامل بهداشتی ترسیم کرد. بر انگیزاننده ها شامل اثرات رضایت شغلی هستند که کارمند را از کارش راضی یا ناراضی می‌کند. این عوامل بیشتر ذاتی کار و مرتبط با رضایت خاطر از چالش‌ها یا موفقیت‌های کاری هستند. شرایط کاری و عوامل بهداشتی شامل تأثیرهایی است که شناخت آن‌ ها بیشتر عمومیت دارد؛ مانند دست مزدها، مزایا، شرایط فیزیکی محیط کار و امنیت شغلی. شواهد نشان می‌دهد که عوامل رضایت شغلی در بسیاری مشاغل، به ویژه آموزش و پرورش، جنبه حیاتی دارند؛ اما نه هنگامی که عوامل زمینه‌ای مثبت حاضر نباشد. ‌به این ترتیب یک شغل مدیریتی جذاب و چالش انگیز و لذت کار با همکاران و دانش‌آموزان ممکن است برای معلمان و مدیران آموزشی انگیزه‌ای بسیار قوی به شمار آید؛ اما نه در غیاب یک حداقل قابل قبول دست مزد، مزایا و محیط کاری مطبوع.

 

مک کلند نیازهای فردی را در طبقاتی که معرف نیاز به پیشرفت، عضویت و قدرت است دسته بندی کرد. نیاز به پیشرفت آرزوی انجام وظیفه یا تکلیف به شکل مؤثرتر است؛ نیاز به عضویت بازتاب آرزوی برخی افراد است برای تماس نزدیک و فرهنگی با همکاران و نیاز به قدرت نمایان گر آرزوی فرد است به تسلط یا نفوذ بر دیگران. مک کلند طی تحقیقات خود مدیرانی را شناسایی کرد که به طور نسبی واجد این سه نیاز بودند؛ ‌بنابرین‏ نتیجه گرفت مدیرانی که نیاز به قدرت در آن‌ ها بالا و نیاز به عضویت در آن‌ ها پایین است، احتمال موفق بودنشان بسیار است. قابلیت انتقال و تعمیم این نتیجه گیری به بنگاه‌های مشارکتی، همانند آموزش و پرورش، چندان روشن نیست؛ اما مطالعات مک له لند بر این نکته تأکید دارد که ‌برانگیختگی‌های رفتاری قابل شناسایی هستند و به کمک انگیزه های مناسب می‌توان آن‌ ها را تعدیل کرد. نکته اخیر از نقطه نظر تحلیل انگیزشی فوق العاده حائز اهمیت است؛ زیرا مدیران به بهره‌گیری از بر انگیختگی‌های موجود نیاز دارند، اما ممکن است مایل باشند به خلق الگوهای انگیزشی جدید نیز همت گمارند (کمرر و ویندهام، به نقل از نفیسی، ۱۳۷۸: ۸۶-۸۵).

 

نظریه انگیزش پیشرفت مک کلند و اتکینسون

" مقالات و پایان نامه ها | اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق – 1 "

 

سوانح و حوادث هوایی

 

توسعه چشمگیر صنعت هوانوردی موجب شده است حمل و نقل هوایی از نقطه نظر ضریب ایمنی و امنیت در رأس کلیه انواع دیگر حمل و نقل قرارگیرد. ایمنی و امنیت هوانوردی دو عامل تهدید در هوانوردی محسوب می­شوند. این ها، دو روی یک سکه هستندکه هر دو، در صورت عدم توجه به آن­ها، موجب از بین رفتن اموال مردم، خسارت به جان افراد و تلف شدن انسان­ها می­شوند. اما این دو از لحاظ تعریف، دایره شمول و مقررات با هم کاملاً متفاوتند. مقررات ایمنی به مقررات و استانداردها مربوط است و هدف آن­ها این است که کشورها با رعایت استانداردهای مربوط به هواپیما، از حوادث و سوانح خسارت بار بکاهند. در حالی که مقررات امنیتی برای جلوگیری از اعمال مجرمان تدوین می­شوند که این اعمال حوادثی را در هواپیما ایجاد ‌می‌کنند. ایراد تعمدی خسارت، هواپیما ربایی و عملیات تروریستی جزء دسته دوم محسوب می­شوند. از ابتدای فعالیت هوانوردی، کشورها و جامعه بین ­الملل به ایمنی و امنیت هواپیما توجه داشته اند ولی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، فشارها به رعایت مسائل امنیتی پررنگ­تر شده است. به هنگام وقوع سانحه یا حادثه، با توجه به پیچیدگی سیستم هواپیما، عوامل بسیار متعددی باید مورد بررسی قرارگیرد تا علت وقوع سانحه یا حادثه مشخص گردد. دقت فوق­العاده زیاد در صنعت هوانوردی موجب می­ شود هواپیما وسیله­ای امن تلقی شود که در صورت رعایت استانداردها، حادثه و سانحه صورت نگیرد و مسافران در طول پرواز احساس آرامش نمایند. پس از ساخت هواپیما، پروازها با تعداد محدود شروع شد و تاکنون هر سال به تعداد پروازها، طول پرواز و تعداد مسافران افزوده شده و برعکس از تعداد سوانح و حوادث به شدت کاسته شده است.

 

در سال ۱۹۹۸ حدود ۶۰۰۰ فروند هواپیما در سطح دنیا وجود داشت که این تعداد با انجام دوازده میلیون پرواز، بیست میلیون ساعت پرواز کردند. تعداد هواپیمای تجاری موجود در جهان در سال ۲۰۰۷ به ۲۰۷۰۲ فروند افزایش یافت که با انجام ۸/۲۰ میلیون پرواز، ۴۳ میلیون ساعت پرواز نمودند. از سال ۱۹۲۶ تاکنون، بدترین سال برای هوانوردی، سال ۱۹۲۹ بوده است که در آن سال ۵۱ سانحه بوقوع پیوسته بود که شامل یک سانحه برای هر یک میلیون مایل پرواز می­ شود. اگر میزان سوانح ثابت می ماند امروز باید شاهد ۷۰۰۰ سانحه در هر سال می­بودیم.[۱۸۳]

 

یکی از علل ایمنی و امنیت حمل و نقل هوایی، قابل اطمینان بودن تحقیق ‌در مورد سوانح و حوادث هوایی و استفاده از نتایج تحقیق در توسعه هواپیمایی است. طبق آمارهایی که سازمان بین ­المللی هواپیمایی کشوری از میزان مرگ و میر در سال ۱۹۹۷ گزارش ‌کرده‌است نشان می­دهد از هر یک صد میلیون نفر مسافر در هر کیلومتر مسافرت فقط ۴% مسافر تلف ‌شده‌اند. علت دیگر امن بودن هواپیما را باید، پیشرفت تکنولوژی، برنامه ریزی مؤثر و مدیریت صحیح در صنعت هوانوردی جهانی و ایجاد فرهنگ رعایت اصول و مقررات هوانوردی در بین کشورهای عضو سازمان بین ­المللی هواپیمایی کشوری دانست.

 

قاضی دادگاه مانیتوبا در قضیه­ای می­گوید: خطر مرگ یا صدمه جسمانی جدی برای مسافرانی که از هواپیما برای مسافرت استفاده می­نمایند در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل فوق العاده زیاد است. وقتی برای هواپیمایی امکان ادامه پرواز وجود نداشته باشد معمولاً سقوط می­ کند و همه سرنشینان آن جان خود را از دست می­ دهند. به همین دلیل دستورالعمل­ها و مقررات دقیق برای هواپیما در نظرگرفته شده و اصرار بر این است که کلیه دست اندرکاران نسبت به اجرای کامل آن اقدام نمایند.[۱۸۴] حال اگر نقصی در اجرای کامل استانداردها، دستورالعمل­ها و مقررات وجود داشته و موجب بروز سانحه یا حادثه­ای شود، بررسی این سانحه یا حادثه چگونه باید باشد؟ اتحادیه بین ­المللی خلبانان خطوط هوایی، مقاله­ای را با عنوان «گزارش خسارات غیرتنبیهی»[۱۸۵] در سایت خود منتشر کرده ­اند که بنن و مک کلر[۱۸۶] در مقاله خود به قسمت­ هایی از آن اشاره ‌کرده‌است. وی می­گوید شناسایی اشتباهات و عوامل خطرزا گام اصلی مدیریت سیستم ایمنی است. یک تحقیقی که در سطح بین ­المللی انجام شده نشان می­دهد که در بسیاری ازسوانح، به دلیل ترس از اینکه ممکن است از گزارشات تهیه شده برای تنبیه و مجازات افراد استفاده شود، تحقیقات مسیر درستی را طی نمی­کنند. وقتی ‌می‌توان از وقوع سوانح به عنوان تجربه برای آینده استفاده نمود که تحقیقات مربوط به سوانح در محیطی با «فرهنگ غیر تنبیه»[۱۸۷] اجرا گردند. انتشار و تبادل اطلاعات برای رسیدگی کیفری و مجازات باید با محدودیت­هایی مواجه باشد.[۱۸۸] این سیستمی است که ایکائو و دیگر سازمان­ های بین ­المللی ایمنی هوانوردی از آن حمایت ‌می‌کنند. البته این به آن معنی نیست که مرتکبین تخلف از مجازات مصون باشند زیرا شعار عدم مجازات موجب می­ شود کارکنان هواپیمایی از دقت لازم بدور بوده و امکان وقوع جرم نیز افزایش پیدا کند. همه تلاش­ها بر این است که آثار تنبیه و مجازات بر روی ایمنی هوانوردی ازبین برود ولی از مجازات متخلفین نیز چشم­پوشی نشود. وقتی کادر پرواز احتمال بدهند که خطری پرواز را تهدید می­ کند، و علی‌رغم وجود خطر به پرواز ادامه دهند باید به آن­ها به عنوان متخلف نگریسته و اقدام لازم صورت گیرد.

 

در این گفتار چگونگی انجام تحقیق و استفاده از آن در حقوق بین ­الملل و حقوق کشورها بخصوص جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ‌به این منظور ابتدا علت انجام تحقیق را بررسی نموده سپس انجام تحقیق در حوادث و سوانح هوایی را در کنوانسیون شیکاگو[۱۸۹] و انکس ۱۳ مورد مطالعه قرار داده و در آخر مقررات داخلی بعضی از کشورها نظیر جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می­دهیم.

 

اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق

" دانلود پایان نامه های آماده | قسمت 5 – 9 "

 

یافته های محققان نشان می‌دهد که برداشت پرسنل از فعالیت‌های حوزه منابع‌انسانی مستقیما بر برداشت مشتریان از کیفیت خدمات مؤثر است. بر این اساس زمانی که کارمندان یک مجموعه احساس رفتار مثبت از سوی سازمان می‌کنند، امکان صرف انرژی و خدمات فوق‌العاده بیشتری به مشتریانشان را نشان می‌دهند. (مارتین،بوش، ۲۰۰۶) در همین مرجع محققان زیادی شواهد قابل قبولی از اثرگذاری فعالیت‌های منابع‌انسانی بر رفتار خدمت- محور پرسنل ارائه می‌دهند برخی از این فعالیت‌ها عبارتند از: جذب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، جبران خدمت، توانمندسازی، تسهیم اطلاعات، مشارکت، کارراهه شغلی. (برنتانی، ۲۰۰۱) در تحقیقی درباره خدمات نوگرا رابطه میان برداشت پرسنل از فعالیت‌های منابع‌انسانی شامل انتخاب، آموزش، توسعه نیروی‌انسانی، پرداخت، پاداش‌ها، ارزیابی عملکرد وحمایت مدیریت ارشد، بر رفتار آن‌ ها در ارائه خدمات شرکت را بررسی و اثبات کرده‌است. همچنین در مطالعات ( گراف،۲۰۰۷) آمده‌است، فاکتورهایی که موفقیت و سودآوری سازمان‌ها را تضمین می‌کند شامل سرمایه‌گذاری در نیروی‌انسانی، تکنولوژی های پشتیبان نیروی‌انسانی در ارتباط با مشتری، فعالیت‌های پیشرفته‌استخدام و آموزش نیروی‌انسانی و پرداخت‌های مرتبط با عملکرد برای همه افراد در همه سطوح است. همچنین اثبات شده کارمندانی که فعالیت‌های مدیریت منابع‌انسانی مثبتی در ابعاد: انتخاب/استخدام، آموزش/توسعه و جبران خدمت/ مزایا دریافت کرده‌اند در برابر رفتار مثبت‌تر، مودبانه‌تر و یاریگرتری در قبال مشتریان ارائه داده‌اند. (سولنت، پالسن، ۲۰۰۵)

 

جوز و همکارانش در فرایند اثبات رابطه میان رضایت پرسنل و رضایت مشتریان، عواملی مانند ماهیت شغل، سرپرست و مدیر مستقیم، میزان پرداخت و همکاران را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت پرسنل می‌داند. (جوز و همکاران، ۲۰۰۳) همچنین هسکت در (سولنت، پالسن، ۲۰۰۵) یک زنجیره سرویس- سودآوری را پیشنهاد می‌کند که در طی اجزای آن: طراحی محیط کار، طراحی شغل، انتخاب و توسعه فردی پرسنل، سیستم پاداش پرسنل و ابزارهای مناسب برای خدمت رسانی به مشتریان منجر به رضایت پرسنل و سپس رضایت مشتریان شده و در نهایت سوداوری و رشد بازار را تضمین می‌کند.

 

بون و اشنایدر در (ریچارد، جانسون، ۲۰۰۱) معتقدند که هر موضوعی که ‌در مورد بهبود جو خدمت‌محور لازم است از جمله انتخاب آموزش پرسنل، سیستم‌های پاداش‌دهی و سبک‌های رهبری، باید به سمت بهبود رفتار پرسنل متمایل بوده و کیفیت خدمات را تضمین کند. همچنین ( یانگ، ۲۰۱۲) ضمن اثبات رابطه میان درک پرسنل از محیط کار با رضایت شغلی و ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده پیشنهاد می‌دهد که طراحی و به کارگیری سیاست‌هایی مانند توانمندسازی پرسنل، کدهای خدماتی دقیق، جوایز کارایی در ارائه خدمات و آموزش پرسنل برای ایجاد این جو ضروری است.

در ادامه کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی با رویکرد آرمسترانگ مورد بررسی قرار گرفته و نتایج پژوهش‌هایی که رابطه میان این کارکردها و فاکتورهای مرتبط با مشتریان را نشان می‌دهد بررسی می‌شود. این کارکردها به ترتیب عبارتند از استخدام نیروی‌انسانی در ارتباط با مشتری( فرایند جذب)

 

استخدام نیروی‌انسانی در ارتباط با مشتری

 

بررسی‌های (برنتانی، ۲۰۰۱) استخدام را مهم‌ترین کارکرد منابع‌انسانی در ارتباط با مشتری می‌داند. در فرایند استخدام نیروی‌انسانی در سازمان مشتری‌محور پرسنل باید مهارت‌های لازم برای رفع نیازمند‌ی‌های مشتریان و یا حتی کل جامعه را دارا باشند. این مهارت‌ها باید با توقعات مشتریان هماهنگ باشد. در این فرایند باید وظایف، مهارت‌ها و انتظارات از کارمندان روشن شود و در نهایت مشخصات فردی، سطح تجربه، تخصص‌های فنی و یا دانش بازار و بخش‌بندی مشتریان برای استخدام افراد مشخص شود. (گاراوان،۱۹۹۷) همچنین( بت ۲۰۰۴) می‌نویسد که در سیستم‌هایی که دخالت منابع‌انسانی بالا است لازم است افراد با قابلیت‌های اولیه بالا و قابلیت آموزش بیشتر استخدام شوند. انتخاب هوشمندانه افراد با مهارت‌های عمومی در کنار سرمایه‌گذاری اولیه در آموزش پرسنل نیز مورد نیاز است. (سولنت، پالسن، ۲۰۰۵) تحقیقات (فورزا، سالوادور، ۲۰۰۶) بیان می‌کند که مطالعات ‌در مورد شایستگی‌های فردی پرسنل در سازمان‌های مشتری‌محور باعث ایجاد چارچوب هایی شده که می‌تواند به افزایش رضایت مشتری کمک کند.

 

تحقیقات (مارتین، فریزر، ۲۰۰۲) نشان می‌دهد که فروشندگان مشتری- محور برای برقراری و حفظ ارتباط با مشتریان نیاز به مجموعه خاصی از مهارت‌ها دارند. اما در اکثر مراجعی که شخصی‌سازی خدمات برای مشتریان را مد نظر دارند، صفات شخصی کارمندان مورد بی توجهی واقع شده‌است. (اشنایدر،۱۹۹۴) مهم‌ترین پارامترهای مورد توجه در فرایند استخدام افراد را شخصیت مشتری‌مدار در کنار توانایی برای انجام درست امور برشمرده‌است. در واقع توانایی و شخصیت دو بعد مهم در اختیار است. فصیحی‌حور در رابطه افراد با مشتریان می‌نویسد: بسیاری از متخصصان حوزه منابع‌انسانی معتقدند که به جای آموزش افراد بهتر است افراد مستعد ارائه خدمات به مشتریان در فرایند استخدام انتخاب شوند. به نظر می‌رسد برخی افراد توانایی بالقوه ای برای برقراری ارتباط با مشتریان و حلب رضایت آنان دارند. (فصیحی حور، ۱۳۸۵). خدمات معمولا با حجم بالایی از تعامل میان کارمندان و مشتریان معنا می‌یابد. در این میان کارمندان ‌ارائه کننده خدمات باید دید مناسب نسبت به آرزوها، نیازها و مشکلات مشتریان داشته باشند. (فرانسیس و گرین، ۲۰۰۴)سولنت نیز قابلیت تصمیم‌گیری را مطرح می‌کند: در زمان ارائه خدمات معمولا کارمندان با مسایل و چالش‌های متعددی روبرو می‌شوند که باید در زمان مناسب تصمیم مناسب بگیرند. این قابلیت‌ها باید در زمان استخدام این نوع کارمندان لحاظ شود.(سولنت، ۲۰۰۶) همچنین برخی مراجع معتقدند که اگر سطح بالایی از مشتری- مداری در نگرش کارمندان ایجاد شود، به نسبت آموزش‌های مختلف منجر به پایداری قابل توجه‌تری در رفتار پرسنل می‌شود. (اشنایدر، باربرا، کارن، ۲۰۱۱)

" دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۳-۵-پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر: – 1 "

 

گل میرزایی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان تأثیر مشاوره حمایتی برای دانشجویان با پیشرفت تحصیلی ضعیف پرداختند. در این مطالعه نشان داده شده است که فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر برنامه مشاوره حمایتی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری مورد تأیید قرار نگرفته است و اختلاف معناداری بین دو گروه دریافت‌کننده مشاوره (مورد) و گروه بدون دریافت مشاوره (شاهد) مشاهده نشده بود در حالی که تفاضل میانگین قبل و بعد از انجام مطالعه در پسران به طور معناداری افزایش یافته بود.

 

فاضلی(۱۳۸۳) در تحقیقی به تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرداخت.جامعه آماری این تحقیق مراکز مشاوره دانشجویی بودند. یافته‌آموزش‌ها حاکی از آن است که بین مراکز مشاوره دانشجویی از نظر دارا بودن فضا و نیروی‎انسانی متخصص تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ ارائه خدمات بعضی از آن ها، از نظر اینکه قادر به رفع نیازهای روز افزون دانشجویان باشند، محدود است. ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که در میان عوامل چهارگانه کلیدی مدل نظری همبستگی وجود دارد. همچنین، نتایج عملیات رگرسیونی و مدل‎سازی معادله ساختاری نشان می‎دهد که مراکز مشاوره دانشجویی می‎توانند درموارد چهارگانه مذکور در مدل نظری به دانشجویان کمک کنند و این امر می‌تواند در حل مسائل آموزشی به پیشرفت تحصیلی مؤثر منجر شود. مهم‎ترین عامل در فرایند ارائه این خدمات، کمک به کسب و ارتقای خود پنداری مثبت در دانشجویان است.

 

۲-۱۹-۲- پیشینه خارجی تحقیق

 

ولز(۲۰۰۲) در پژوهشی که با هدف کمک به دانشجویان در غلبه بر موانع اقتصادی و فرهنگی آموزشی عالی طراحی شده ، نتایج نشان داد که دانش جویان ثبت نام شده در برنامه حمایتی دو برابر بیشتر از سایر دانشجویان احتمال بافی ماندن تا زمان فارغ التحصیل را دارند.

 

توماس (۲۰۰۱) تأثیر مشاوران در حل مشکلات تحصیلی دانش آموزان را بررسی کرد.او نظرات ۲۳۶۵نفر از مراجعان به مراکز مشاوره و ۶۳۷ نفر از دانش آموزان و دانش جویان پسر را مورد سنجش قرار داد . نتیجه تحقیق نشان داد که مشاوران در حل مشکلات تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نقش به سزایی داشته اند.

 

هدلی (۱۹۸۸)در پژوهش خود نتیجه گرفت که فعالیت‌های راهنمای و مشاوره تأثیر مثبتی روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.

 

فصل سوم

 

روش شناسی تحقیق

 

 

 

۳-۱- مقدمه

 

در این فصل ابتدا به بررسی جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش حاضر پرداخته می­ شود. در ادامه ابزارهای پژوهش و سپس به طرح پژوهش پرداخته شده و بعد روش اجرای پژوهش و جلسات آموزشی توضیح داده می­ شود و در آخر روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها ارائه می­گردد.

 

۳-۲- جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه

 

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی پسر دوره دوم متوسطه شهرستان باوی که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ در رشته‌های علوم تجربی ، علوم انسانی، فنی و حرفه ای و سال اول دبیرستان مشغول به تحصیل می‌باشند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد، ‌به این شکل از بین دبیرستان‌های شهرستان باوی دو دبیرستان به صورت تصادفی (مرحله اول) و سپس از میان این دو دبیرستان ۶۰ نفر انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند.

 

۳-۳- طرح تحقیق

 

این تحقیق یک طرح آزمایشی می‌دانی حقیقی با پیش آزمون و پس آزمون است که در آن از دو گروه آزمایش و گواه استفاده شده است.

 

 

 

جدول ۳-۱ طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس آزمون مداخله آزمایشی پیش آزمون انتخاب تصادفی گروه ها O2 X* O1 RE آزمایش O4 – O3 RC کنترل

 

۳-۴- ابزارهای پژوهش

 

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر، پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ،و پرسشنامه هویت فردی بردبار،شرح محتصر هریک در زیر آمده است.

 

۳-۵-پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر:

 

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل ۳۳ گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می‌باشد. این ابزار شکل اصلاح شده مقیاس‏ هارتر(۱۹۸۱،۱۹۸۰)به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است.همان‏گونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر،انگیزش تحصیلی را با سؤال‏های دوقطبی می‏سنجد که یک قطب آن‏ انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هرسؤال فقط می‏تواند یکی از دلایل بیرونی یا درونی را دربرداشته باشد.از آنجا که در بسیاری موضوع‏های‏ تحصیلی انگیزه های درونی و بیرونی هردو نقش دارند،لپر و همکاران (۲۰۰۵) مقیاس هارتر را به‏ شکل مقیاس‏های معمول درآوردند که هرسؤال تنها یکی از دلایل انگیزش درونی و بیرونی‏ در نظر می‏ گیرد.

 

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه

 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه ‌می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

 

پایایی این پرسشنامه توسط ظهیری و رجبی (۱۳۸۸) با آزمون آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از نرم افزار بالای spss به دست آمده است که به ترتیب زیر می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ انگیزش تحصیلی ۹۲/۰

 

۳-۷- پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ